Distingits Sr./Sra.

  Per tal de complir amb la recent normativa SEPA reguladora de la Zona Única de Pagaments en Euros, ens plau adjuntar-los la present autorització que ha de retornar-nos degudament firmada. En ella sol·licitem el seu consentiment per a executar les ordres de domiciliació en el compte bancari de l’entitat financera que ens ha indicat per a tal fi. Conseqüentment, pel present mandat ens autoritza expressament a procedir a realitzar els tràmits necessaris per al cobrament dels serveis presentats mitjançant càrrec bancari, així com per autoritzar a la seva entitat financera que atengui les nostres instruccions de pagament.

  Així mateix, i de conformitat amb el Reglament Europeu de Protecció de Dades, li recordem que, en base a la relació contractual mantinguda, les seves dades personals i bancàries formen part d’un fitxer de la nostra titularitat amb la finalitat de gestionar els serveis contractats, així com remetre-li comunicacions i publicacions informatives que considerem que poden ser del seu interès, inclús per mitjans electrònics. Les seves dades són confidencials, utilitzades de manera interna i per a les finalitats indicades. Es conservaran mentre estigui vigent la relació contractual i durant els terminis legalment establerts per atendre qualsevol responsabilitat. En qualsevol cas, podrà oposar-se als nostres enviaments i exercir els seus drets previstos a la Llei davant [email protected]

  Dades comercials

  Dades fiscals

  Dades bancàries  CLÀUSULA LEGAL-SOCIAL (adjuntem full).

  Qüestionari


  Quota alta: 60€
  Quota mensual: 20€

  Signatura
  Clàusula legal – social

  – D’acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades l’informem que les seves dades seran incorporades a un fitxer sota la responsabilitat de l’Associació de comerciants i professionals WoW Gavà amb la finalitat de poder gestionar la seva sol·licitud d’associació a la nostra entitat.
  Pot exercir els seus drets d’accés, cancel·lació, rectificació i oposició mitjançant un escrit a l’adreça: Rambla Vayreda, 31 08850 Gavà.
  Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, que es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el consentiment per poder publicar les seves dades personals a la nostra pàgina web i poder cedir-les a terceres persones o entitats amb finalitat de promocionar el comerç adherit a la població de Gavà.
  – Les despeses per devolució de rebuts impagats s’aplicaran l’establiment que les generi.
  – L’impagament de més de dues quotes farà perdre el dret de veu i vot a les juntes directives i/o assemblees generals, l’impagament de tres quotes suposarà la retirada dels drets d’associat

  INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS ASOCIADOS

  RESPONSABLE: ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS I PROFESSIONALS WOW GAVÀ,Rambla Vayreda 31, 2 08850 Gavá ( BARCELONA ) , [email protected], V60647310
  FINALIDAD Gestionar el alta, cumplir con las funciones y fines descritos en los Estatutos y, remitirle comunicaciones informativas y comerciales relacionadas con nuestro ámbito, inclusive por medios electrónicos.

  LEGITIMACIÓN: Ejecución del acuerdo de afiliación e interés legítimo en remitirle informaciones comerciales de interés para nuestro ámbito.
  CESIONES: Organismos públicos y/o privados necesarios para nuestros fines y, las legalmente previstas.
  CONSERVACIÓN: Durante alta en la entidad y, finalizada ésta, durante los plazos exigidos por ley para atender eventuales responsabilidades. Datos comerciales: hasta que se solicite la baja.
  DERECHOS: Puede ejercer su derecho de acceso, rectificación, supresión, portabilidad, limitación y oposición
  dirigiéndose a los datos del responsable. En caso de divergencias, puede presentar una reclamación ante la Agencia de Protección de Datos
  (www.aepd.es [1]).

  Cerrar menú
  Cerrar panel